Σύνδεσμος M

Τι είναι το M Connector;

Ο σύνδεσμος M είναι αδιάβροχος κυκλικός σύνδεσμος με σπείρωμα ζεύξης συγκεκριμένου μεγέθους, περιλαμβάνει υποδοχή M5, υποδοχή M8, υποδοχή M9, υποδοχή M12, υποδοχή M14, υποδοχή M16, υποδοχή M23, υποδοχή 7/8, ο αριθμός πίσω από το γράμμα M είναι η διάμετρος της ζεύξης σπείρωμα σε mm, για παράδειγμα, ο σύνδεσμος M12 έχει σπείρωμα σύζευξης 12 mm.

Οι υποδοχές M έχουν διαφορετικούς τύπους, υποδοχή καλωδίωσης πεδίου, καλωδιακό καλώδιο, υποδοχή στήριξης πίνακα, διαχωριστή, αντίσταση τερματισμού, υποδοχή SMD.