Ανάπτυξη Ιστορίας

Ιστορία CAZN

ιδρυτικό στάδιο

2014 Έτος

Ιδρύθηκε στο 2014

Έτος 2014~2016

Αναπτύξτε 5 μεγάλες σειρές συνδέσεων

Στάδιο ανάπτυξης

2017 Έτος

Μαζική παραγωγή προϊόντων, καλό μερίδιο αγοράς σε εγχώριες και ξένες αγορές

2018 Έτος

Υιοθέτηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2015, εισαγωγή συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων ERP

2019 Έτος

Βελτίωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας και επέκταση της κλίμακας του προσωπικού

Στάδιο ωριμότητας

2020 Έτος

Απέκτησε το εθνικό πιστοποιητικό επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, περισσότερες από 40 πατέντες

2021 Έτος

Επιχειρηματικό μοντέλο F2B, με πιστοποίηση IATF 16946.

2022 Έτος

Εργαζόμαστε συνεχώς πάνω σε αυτό