Είναι αδιάβροχα τα USB; Πώς να αδιάβροχη σύνδεση USB;